POLITICA GENERALĂ GDPR

 1. Preambul 

Arhive Logistic Banat SRL. o societate comercială organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Timișoara, Splaiul Nistrului nr.1, SAD 7, biroul nr.9, 300092, jud. Timiș, număr de ordine în Registrul Comerțului J35/2146/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO15107847 (în continuare: „Arhive“, „noi” sau „nouă“) are obligația, potrivit legii, de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal și să respecte toate reglementările privind protecția datelor, inclusiv, dar fără a ne limita la prevederile din Regulamentul General UE privind Protecția Datelor no. 2016/679 (numit în continuare: “GDPR“).

În acest document detaliem următoarele aspecte: 

– ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm în legătură cu dumneavoastră; 

– care sunt scopurile pentru care prelucrăm aceste și temeiurile pe care se întemeiază aceste scopuri; 

– care este durata prelucrărilor datelor; 

– care sunt persoanele cărora le transmitem date cu caracter personal; 

– modul în care dumneavoastră vă puteți exercita drepturile prevăzute de legislația în vigoare. 

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, aceasta din urmă fiind persoana care poate fi identificată în mod direct sau indirect prin referire la elemente de identificare sau factori specifici privind identitatea acesteia. În concret, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cuprind date precum nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă profesională, funcție sau poziție, sau alte detalii despre situații personale sau materiale, cum ar fi data nașterii, vârsta, sexul, diverse numere naționale de identificare, înregistrări video, corespondență, fotografii, etc. Datele cu caracter personal pot include de asemenea categorii speciale de date, cum ar fi date medicale sau date referitoare la proceduri penale.

Prezenta informare se referă la prelucrările pe care le efectuăm cu privire la datele cu caracter personal ale clienților și ale partenerilor noștri de afaceri, ale reprezentanților, angajaților și colaboratorilor acestora, ale colaboratorilor noștri, ale persoanelor care sunt interesate să devină angajați sau colaboratori ai Arhive sau ale persoanelor care ne contactează pentru a-și exercita drepturile prevăzute legislația cu privire la protecția datelor sau pentru alte motive.

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor 

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal pentru următoarele scopuri și în baza următoarelor temeiuri juridice: 

În relația cu clienții Arhive și reprezentanții clienților Arhive

Dacă sunteți client sau potențial client al nostru sau reprezentant (inclusiv reprezentant legal, angajat, sau colaborator) al unui client sau potențial client de-ai noștri, vom utiliza datele dumneavoastră de identificare și de contact în vederea pregătirii și/sau furnizării serviciilor noastre, precum și pentru comunicarea cu dumneavoastră, în virtutea raportului dintre noi si dumneavoastră/ clientul nostru, bazat astfel pe relația contractuală dintre noi. Temeiul de prelucrare a datelor dumneavoastră, în acest caz, este executarea contractelor noastre de servicii de arhivare și prelucrare arhive, depozitare și management al documentelor sau efectuarea de demersuri pentru încheierea unui asemenea contract, de exemplu dacă ne solicitați o ofertă (art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR), dacă sunteti sau doriți să deveniți clientul nostru, respectiv interesul nostru legitim de a asigura buna desfășurare a contractelor la care suntem parte sau pe care dorim să le încheiem (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR), atunci când dumneavoastră sunteți reprezentantul clientului nostru.

Vom prelucra detaliile dumneavoastră de contact pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru a optimiza gestionarea contactului nostru cu dumneavoastră. Tot în baza interesului nostru legitim putem prelucra datele dvs. în scopuri interne ale Arhive, care includ facturarea serviciilor noastre și administrarea contractelor și a contactelor Arhive.

Vă rugăm să rețineți că, în anumite situații, este posibil ca noi să fim nevoiți sa ne abținem de la acceptarea unui angajament, dacă dumneavoastră nu ne transmiteți sau ne transmiteți în mod incomplet datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a executa și implementa serviciile noastre.

Dacă dumneavoastră ne furnizați date cu caracter personal și/sau ne dezvăluiți secrete de afaceri sau comerciale care aparțin dumneavoastră sau rudelor, colegilor dumneavoastră sau altor terți, vom presupune în general că dumneavoastră sunteți autorizat să ne dezvăluiți aceste date. Vom utiliza astfel de date numai în măsura necesară pentru executarea relației contractuale cu dumneavoastră, sau cu societatea pe care o reprezentați. În același timp, vă rugăm să informați, în măsura în care este posibil, aceste persoane cu privire la transmiterea datelor lor către Arhive și la modalitățile în care Arhive prelucrează datele lor, conform acestei note de informare. 

Totodată, vom mai putea folosi datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru scopul de a ne îndeplini oricare alte obligații care ne revin potrivit legislației aplicabile sau statutelor profesionale, sau dacă vom considera necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre. Uneori este posibil să utilizăm datele puse la dispoziție în scop statistic, dar numai după ce acestea au fost anterior anonimizate.

În relația cu partenerii noștri de afaceri, furnizorii noștri de servicii sau colaboratorii noștri, respectiv cu reprezentanții acestora 

Dacă sunteți un partener de afaceri, furnizor de servicii sau colaborator al Arhive sau reprezentant al acestora, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura buna desfășurare a relației noastre contractuale cu dumneavoastră, respectiv cu societatea pe care o reprezentați.

Vom colecta datele dvs. (nume și prenume, CNP, după caz, datele din cartea de identitate, după caz, e-mail, telefon, funcția, adresa sediului la care vă desfășurați activitatea) direct de la dvs. sau de la societatea pe care o reprezentați la semnarea sau în vederea aducerii la îndeplinire a contractelor încheiate cu dvs., respectiv cu societatea pe care o reprezentați, și pentru comunicarea cu dumneavoastră. Totodată, putem obține datele dvs. cu caracter personal sus-menționate din surse publice (de ex. website-ul angajatorului dvs., Registrul Comerțului, etc.), sau din corespondența/notificările pe care ni le transmiteți dvs. sau societatea dvs.

Atunci când avem un contract direct cu dumneavoastră, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru executarea drepturilor și obligațiilor din contractul de prestări servicii/ colaborare la care dvs. sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR). Când contractul nostru este cu societatea pe care o reprezentați, folosim datele dumneavoastră pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru a încheia și/sau aduce la îndeplinire contractul încheiat cu societatea pe care o reprezentați. Tot în baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) putem prelucra datele dvs. în scopuri interne ale Arhive, care includ facturarea și administrarea contractelor și contactelor Arhive. 

Totodată, vom mai folosi datele dvs. cu caracter personal în interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a ne îndeplini oricare alte obligații care ne revin potrivit legislației aplicabilă sau dacă vom considera necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre. 

Mai putem prelucra date cu caracter personal și pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege în temeiul obligației legale de prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR). 

În relația cu alți terți 

În funcție de obiectul contractului nostru, este posibil să prelucrăm unele date cu caracter personal ale unor terți (, angajați/colaboratori ai clienților sau ai părții adverse, reprezentanți ai autorităților). Putem obține astfel datele dumneavoastră direct de la dvs. sau de la societatea pe care o reprezentați, de la clienții noștri sau de la reprezentanții clienților noștri, precum și din surse publice (registre publice, pagini de internet ale autorităților/ societăților).

Vom prelucra astfel de date numai în măsura necesară pentru executarea contractului nostru de servicii, în baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR).

Totodată, vom mai putea folosi datele dvs. cu caracter personal în interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a ne îndeplini oricare alte obligații care ne revin potrivit legislației aplicabile sau dacă vom considera necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre. În fine, mai putem prelucra date cu caracter personal și pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege pe temeiul obligației legale de prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR). 

În activitățile noastre de marketing 

Activitățile noastre de marketing vizează atât clienții noștri existenți cât și diverse terțe persoane interesate (angajați/colaboratori ai clienților Arhive, potențiali sau foști clienți/ reprezentanți ai unor potențiali sau foști clienți, avocați, diverși colaboratori/ potențiali colaboratori ai Arhive, reprezentanți ai autorităților, jurnaliști, participanți la evenimentele organizate de noi sau la care participăm și noi). Prelucrările de date pe care le efectuăm în activitățile noastre de marketing, în legătură cu aceste persoane, au în vedere următoarele: 

 1. a) Referințe 

Putem prelucra datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, denumire companie, poziție în cadrul companiei, număr de telefon, adresă de e-mail, oraș, țară) în scop de marketing.

Prin urmare, vă vom solicita acordul dumneavoastră expres pentru a putea transmite datele dumneavoastră de contact către Directoarele Legale în vederea desfășurării cercetării descrise mai sus. Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR); vă puteți retrage consimțământul acordat în orice moment, fără însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate până în acel moment. 

 1. b) Social Media și website 

Arhive utilizează pagina de socializare Facebook, LinkedIn, precum și pagina de internet https://arhivelogistic.ro, pentru a promova activitățile sale.

Astfel, printre datele dezvăluite de noi în legătură cu dumneavoastră prin intermediul paginilor de socializare se pot număra imagini de la Evenimentele Arhive la care ați participat, precum și numele și funcția/ profesia dumneavoastră și compania dumneavoastră. În ceea ce privește website-ul, este posibil să publicăm informații despre Evenimentele noastre, inclusiv date ale speaker-ilor (numele și funcția/ profesia și compania). 

Vom efectua o astfel de prelucrare de date numai în baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR); vă puteți retrage consimțământul acordat în orice moment, fără însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate până în acel moment. 

În relația cu vizitatorii de la sediul nostru 

Conectarea la WI-FI 

În cazul în care doriți să vă conectați la rețeaua noastră de internet wi-fi pe parcursul vizitei dvs. la sediul nostru, sistemul nostru vă va atribui în mod automat o adresă IP dinamică, generată în mod aleatoriu, care nu permite identificarea dumneavoastră sau a dispozitivului de pe care vă conectați și care nu va fi stocată decât pe durata conexiunii la sistem.

În relația cu persoanele interesate să devină angajați sau colaboratori ai Arhive

În cazul în care sunteți interesat de o eventuală poziție de angajat sau colaborator al Arhive, vom prelucra datele dumneavoastră personale pe care ni le transmiteți cu ocazia depunerii candidaturii (cum ar fi, date de identificare, adresă de e-mail, date pe care decideți să le includeți în CV, corespondenta cu dvs, eventuale răspunsuri la teste de evaluare profesională etc.), în scopul evaluării candidaturii dvs. și pentru a decide în ce măsură sunteți potrivit pentru poziția deschisă în cadrul Arhive.

De asemenea, vom pastra datele pe care ni le furnizati pe parcursul procesului de recrutare pentru a documenta modul in care am realizat selectia.

Efectuăm prelucrările de date de mai sus, în temeiul interesului nostru legitim de a selecta angajați sau colaboratori pentru pozitiile disponibile in cadrul Arhive si pentru a documenta modul de desfasurare a procedurii de recrutare (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR).

Ulterior, daca ati fost selectat in vederea incheierii unui contract de colaborare cu noi, vom prelucra datele dumneavoastra in vederea incheierii si executarii contractului de colaborare.

În cazul în care vă exercitați drepturile dumneavoastră potrivit GDPR 

Atunci când vă exercitați drepturile conferite de GDPR, în calitate de persoană vizată, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră (nume, prenume, imagine, alte date înscrise în actul dumneavoastră de identitate, alte date pe care alegeți să ni le comunicați) pentru a putea gestiona solicitările dumneavoastră pe baza GDPR. În acest caz, temeiul folosirii datelor dumneavoastră este obligația noastră legală (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR). 

În vederea constatării, exercitării și apărării drepturilor noastre 

Avem un interes general de a ne constata, exercita și apăra drepturile noastre și considerăm că este rezonabil să invocăm anumite documente și informații în acest scop, inclusiv când ele includ date cu caracter personal ale dumneavoastră. Vom face acest lucru respectând întotdeauna obligațiile noastre statutare de confidențialitate și vom căuta să limităm datele pe care le folosim la cele strict necesare în acest scop. Temeiul de prelucrare a datelor dumneavoastră în acest caz este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR). 

În vederea comunicării cu dumneavoastră, dacă ne contactați prin e-mail/formularul de contact disponibil pe site și nu suntem într-o relației contractuală sau în vreuna dintre ipotezele de mai sus

Folosim datele transmise de dumneavoastră prin e-mail, pentru a da curs solicitarii dumneavoastră sau pentru a comunica cu dumneavoastră.

Temeiul de prelucrare a datelor dumneavoastră în acest caz este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a răspunde solicitării formulate sau de a comunica cu dumneavoastră.

Subliniem că ori de câte ori prelucrăm datele dvs. personale pe baza interesului nostru legitim, aveți dreptul să va opuneți unei astfel de prelucrări. În acest sens, pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea 3 de mai jos.

 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal 

În calitate de persoană vizată conform GDPR, dumneavoastră aveți dreptul de acces și de informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către noi, proveniența și destinatarii acestor date, durata stocării și scopul de prelucrare a datelor. 

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal inexacte sau incomplete, dumneavoastră aveți dreptul de a rectifica sau completa aceste date. 

De asemenea, ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră care sunt prelucrate fără drept. Vă veți putea exercita acest drept în anumite situații prevăzute în GDPR; în cazul în care, la exercitarea acestui drept de către dumneavoastră, vom considera că putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru anumite scopuri, vă vom informa în acest sens în termenele legale aplicabile. 

În cazul în care este neclar dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte, incomplete sau au fost prelucrate fără drept, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea acestor date până la rezolvarea definitivă a aspectelor ridicate de dumneavoastră. 

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când noi prelucrăm aceste date pe baza unui interes legitim. Dacă vă exercitați dreptul de opoziție, vă rugăm să ne indicați motivele în acest sens. Dacă ne transmiteți o notificare motivată de opoziție, noi vom examina faptele și fie vom înceta sau vom ajusta operațiunile de prelucrare, fie vă vom informa despre motivele legitime și justificate pentru care este necesară continuarea prelucrării datelor. 

În anumite cazuri aveți de asemenea dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, într-un format care poate fi citit automat la alegerea noastră, sau de a ne indica nouă să transmitem asemenea date direct către un terț ales de dumneavoastră; nu ne vom opune transmiterii datelor către terțul ales de dumneavoastră într-o asemenea situație. 

După cum am menționat anterior, atunci când prelucrăm datele dvs. pe baza consimțământului dvs. aveți dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment, fără însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate până în acel moment. 

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus printr-o solicitare scrisă la oricare dintre detaliile de contact din Secțiunea 8 de mai jos. 

Vă rugăm să ne anunțați despre orice modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. 

Deși depunem toate eforturile posibile pentru a garanta protecția și integritatea datelor dumneavoastră, nu putem exclude integral apariția unor eventuale contradicții referitoare la natura utilizării datelor dumneavoastră. Dacă dumneavoastră considerați că folosim fără drept datele dumneavoastră, puteți depune o plângere direct la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România. Cu toate acestea sperăm că ne veți contacta mai întâi pe noi astfel în-cât împreună sa putem rezolva și elimina orice întrebări, neclarități sau alte aspecte pe care le sesizați. 

 1. Securitatea datelor 

Am luat măsuri organizatorice și tehnice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special împotriva accesului, prelucrării, pierderii, utilizării și modificării neautorizate, ilegale sau accidentale. 

Deși depunem eforturi pentru a asigura întotdeauna un standard înalt corespunzător al cerințelor de securitate, nu putem exclude posibilitatea ca informațiile pe care le-ați transmis prin internet să fie accesate sau utilizate de alte persoane, prin urmare vă rugăm să transmiteti cât mai puține date prin internet și fără măsuri de securitate adecvate. 

Încercăm să ne asigurăm că incidentele de securitate a datelor sunt detectate într-un stadiu cât mai timpuriu și că acestea sunt raportate de îndată către dumneavoastră sau către autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

 1. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal 

În funcție de scopul și întinderea contractului de prestării servicii, precum și în funcție de scopurile prelucrării datelor, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de persoane:

Destinatarii datelor clienților/ reprezentanților clienților 

 • persoane/ entități care au legătură/ pot avea legătură cu obiectul contractului încheiat între noi și client dacă este necesar în vederea îndeplinirii serviciilor noastre; 
 • furnizori de servicii/ colaboratori ai Arhive;
 • instituții și autorități publice, dacă acest lucru ne este solicitat conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre;
 • furnizorii noștri de servicii de web-hosting, e-mail hosting și facturare, în calitate de împuterniciți.

Destinatarii datelor furnizorilor de servicii/ colaboratorilor noștri, respectiv ale reprezentanților acestora 

 • în principiu nu transmitem astfel de date către terți, cu excepția cazului în care acest lucru ne este solicitat de autoritățile publice, conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre; 

Destinatarii datelor altor terți 

 • clientul Arhive, în virtutea contractului cu acesta; 
 • furnizori de servicii/ colaboratori ai Arhive; 
 • instituții și autorități publice, dacă acest lucru ne este solicitat conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre. 

Destinatarii datelor utilizate în scop de marketing 

 • furnizori de servicii/ colaboratori implicați în activitățile noastre de marketing (organizatori de evenimente, administratorii paginilor de socializare, furnizori de logistică, jurnaliști, alți furnizori de servicii de marketing, etc.); 
 • instituții și autorități publice, dacă acest lucru ne este solicitat conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre. 

Destinatarii datelor transmise de candidații ce aplică pentru ocuparea unor poziții libere în cadrul Arhive

 • furnizorii noștri de servicii de web-hosting și e-mail hosting, în calitate de împuterniciți, în scopul realizării serviciilor contractate de la aceștia.

Destinatarii datelor utilizate în exercitarea drepturilor noastre 

 • instanțe și comisii de arbitraj,, alte autorități publice, avocați/ consultanți/ experți, contabili, prestatori de servicii, societăți de asigurare, bănci, notari, executori judecătorești, societăți care acordă finanțare, operatori de arhivă electronică de garanții reale mobiliare, etc. 

În toate cazurile de mai sus, ne vom asigura întotdeauna că transferul datelor dvs. cu caracter personal este efectuat în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor și că protejăm datele dumneavoastră în mod adecvat. 

Unii dintre destinatarii de mai sus ai datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi situați în străinătate sau în exteriorul UE/EEA. Este posibil ca nivelul protecției datelor în țările din afara UE/SEE să nu fie similar cu nivelul de protecție din România. Din acest motiv, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai în țările în privința cărora Comisia Europeană a hotărât că au un nivel adecvat de protecție a datelor, sau vom lua măsuri pentru a ne asigura că toți destinatarii mențin un nivel adecvat al protecției datelor; în acest scop, vom încheia clauze contractuale standard cu entități din asemenea țări (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en . De asemenea, vă putem solicita acordul pentru transferul datelor, în condițiile permise de GDPR. 

Vă rugăm să ne contactați dacă doriți mai multe detalii cu privire la clauzele contractuale standard menționate mai sus.

 1. Perioada de stocare a datelor 

Nu vom stoca datele dvs. mai mult timp decât este necesar pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale sau legale, sau pentru a ne permite constatarea, exercitarea și apărarea unor drepturi , dacă este cazul, sau pentru perioade de timp pe care le considerăm rezonabile, în cazul în care folosim datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing. 

Astfel, vom păstra datele dvs. pe întreaga durată a contractului încheiat cu dvs./ societatea dvs., plus o perioadă suplimentară de 5 ani, începând cu sfârșitul anului calendaristic în care am finalizat furnizarea serviciilor noastre către dvs./ societatea pe care o reprezentați, necesară pentru a ne asigura că ne putem apăra și exercita drepturile în instanță, dacă este cazul. 

De asemenea, legislația în vigoare ne impune păstrarea (i) datelor colectate în scop de prevenire a spălării banilor pentru o perioadă de 5 ani, și (ii) a datelor dvs. din documentele financiar-contabile (precum facturi, bonuri fiscale, chitanțe, evidențe ale timpului petrecut de noi pentru furnizarea serviciilor noastre) pentru o perioadă de 5, respectiv 10 ani, în funcție de documentul în cauză. 

În ceea ce privește activitățile de marketing, vom păstra datele dumneavoastră, după cum urmează: 

– Datele abonaților la newsletter vor fi păstrate pe perioada abonării, până la revocarea consimțământului dvs. pentru primirea newsletter-ului nostru; 

– Datele legate de participarea dvs. la Evenimentele noastre vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni în vederea contactării pentru eventuale Evenimente viitoare; 

– În cazul în care sunteți de acord să participați la studiile Directoarelor Legale drept referință pentru noi, vom păstra datele dvs. pentru o perioadă de 1 an, în vederea contactării dvs. în acest scop; 

– Datele dvs. postate pe paginile noastre de socializare sau pe website-ul vor fi stocate pe întreaga durată în care ele sunt relevante și de actualitate sau până când dumneavoastră ne solicitați să ștergem datele dvs. de pe paginile de socializare sau de pe website. 

Vom păstra datele transmise cu ocazia aplicării pentru o poziție în cadrul Arhive până la finalizarea procesului de recrutare, precum și 3 ani după ocuparea poziției la care ati aplicat (termenul general de prescripție – în scopul exercitării, apărării sau constării drepturilor noastre dacă formulați vreo contestație în instanță sau în fața vreunor instituții/autorități publice cu prive la modul de derulare a procesului de recrutare).

Dacă ne contactați prin e-mail fără a ne afla intr-o relație contractuală cu dumneavoatră sau în vreuna din celalalte ipoteze descrise în secțiunea 2 de mai sus, vom arhiva corespondența electronică cu dumneavoastră pe o perioadă de maxim 3 ani, cu excepția cazului în care este necesară păstrarea sa pe o perioadă mai îndelungată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre.  

 1. Detalii de contact 

Pentru orice cereri, nelămuriri sau informații suplimentare în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la oricare din următoarele date de contact:

Timișoara, Splaiul Nistrului nr.1, SAD 7, biroul nr.9, 300092, jud. Timiș.

De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail la: arhive@arhivelogistic.ro