TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Ultima Actualizare: 06.06.2023

Bine ați venit,

Suntem onorați că ne vizitați și ne bucurăm că putem să vă fim de folos. Apreciem faptul că parcurgeți cu atenție această pagină înainte de a utiliza conținutul site-ului. 

Vizitarea și utilizarea site-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

Website-ul  www.arhivelogistic.ro (denumit în continuare „Platforma” sau „Site-ul” este deținut și operat de Arhive Logistic Banat SRL (denumită în continuare Societatea sau ARHIVE), persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Splaiul Nistrului nr.1, SAD 7, biroul nr.9, 300092 Timișoara, jud. Timiș, număr de ordine în Registrul Comerțului J35/2146/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO15107847 ”), adresa de e-mail: arhive@arhivelogistic.ro.

Aceste condiții de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării și/sau utilizării Site-ului, reprezentând acordul de voință dintre dumneavoastră și noi în legătură cu utilizarea Site-ului. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.

Studierea termenilor și condițiilor, dar și a politicii de confidențialitate și protecția datelor, precum și a politicii de cookie, reprezintă un demers ce trebuie făcut de vizitatori de fiecare dată când este accesat Site-ul și anterior efectuării oricărei înregistrări sau furnizări de date, întrucât pot apărea modificări.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe site).

Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica actualizată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivele condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 7 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de Societate, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului. 

De asemenea, Societatea are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Site (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Site cu efect imediat, precum și de a-i modifica orice funcționalități.

 1. Accesul Dumneavoastră la Site si Contul Dumneavoastră

Accesul la Site este complet liber pentru orice vizitator, chiar dacă nu își crează cont de utilizator/membru.

 1. ARHIVE pune la dispoziția dumneavoastră un serviciu de eliberare adeverințe și alte documente specific conform secțiunii [ a se introduce secțiunea – hyperlink eventual. – nu există încă.

Pentru accesarea acestui serviciu, va rugăm să respectați următoarele obligații:

 1. Să furnizați date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de solicitare pus la dispoziție de Platforma;
 2. Să furnizați la solicitarea ARHIVE orice informații necesare în legătură cu prestarea serviciilor.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ARHIVE are dreptul să refuze eliberarea documentelor. Acest refuz va fi comunicat către dumneavoastră pe calea de comunicare aleasa de către dumneavoastră în formular.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: fizic la ridicare adeverinței/ documentelor sau online, cu cardul bancar, urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

ARHIVE nu este răspunzătoare pentru procesarea în mod eronat a plății.

ARHIVE nu este răspunzătoare pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

 1. Site-uri Terțe

Site-ul va putea conține link-uri sau trimiteri către website-uri ale altor companii. Respectivele website-uri pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale Societății, ori pot prezenta măsuri de securitate mai reduse. Accesarea respectivelor link-uri și implicit ale website-urilor terților se va face pe răspunderea exclusivă a utilizatorului. 

De asemenea, în conținutul Site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-ul nu este responsabil în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu, și nici de modul în care respectivii terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.

 1. Răspunderea vizitatorilor și a utilizatorilor 

Vizitatorii sunt singurii responsabili pentru alegerea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentelor folosite pentru accesarea Site-ului.

Astfel, Societatea nu oferă nicio garanție cu privire la aspecte ce țin printre altele de: compatibilitatea Site-ului cu echipamentul hard și soft folosit de vizitatori; culorile sau claritate imaginilor preluate de pe Site, efectele folosirii Site-ului (inclusiv dar nelimitat la generarea de viruși), precum și funcționarea conformă și fără probleme a Site-ului. 

Este interzisă inserarea de trimiteri și linkurile către Site, copierea/modificarea/transmiterea/publicarea/utilizarea în orice fel a informațiilor indicate în conținutul Site-ului, fără permisiunea expresă, scrisă și prealabilă a Societății. 

În plus, vizitatorii declară că vor folosi Site-ul doar pentru activități licite și care nu încalcă drepturile terților. De asemenea, aceștia nu vor transmite documente sau solicitări pretinzând că sunt o altă persoană și nici nu vor efectua demersuri ce ar putea afecta integritatea Site-ului sau a datelor cuprinse în acesta (inclusiv dar nelimitat la virusare, ștergere sau modificare de informații, abuzuri electronice, fraudă, utilizare date personale fără drept). 

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document, precum și a oricărei alte obligații stabilite de lege în sarcina vizitatorilor de web site-uri, va conduce la atragerea răspunderii acestora și la obligativitatea acoperirii prejudiciilor generate prin fapta culpabilă.

 1. Securitatea

Acest Site este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Site-ul la fel ca majoritatea website-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate.

Prin urmare, informațiile transmise de vizitatori folosind Site-ul, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidențialității și securității ce exced controlului direct al ARHIVE  (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP,  accesul neautorizat la e-mail) și pentru care Societatea nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.

 1. Confidențialitate

În timpul utilizării serviciilor noastre, este posibil să primiți Informații Confidențiale. Sunteți de acord că, pe durata utilizării Contului și timp de 5 ani de la încetarea utilizării:

 1. Toate Informațiile confidențiale vor rămâne proprietatea exclusivă a ARHIVE;
 2. nu veți divulga Informații Confidențiale niciunei persoane fizice, companii sau alte părți cu excepția cazului în care este necesar pentru a se conforma legii;
 3. veți lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja Informațiile Confidențiale împotriva oricărei utilizări sau divulgări care nu este permisă în mod expres în aceste Termene și Condiții; și
 4. veți păstra Informațiile confidențiale numai atât timp cât utilizarea lor este necesară pentru utilizarea Platformei sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, taxe sau alte obligații fiscale etc.) și, în toate cazurile, veți șterge aceste informații la reziliere sau de îndată ce nu mai este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Nu aveți dreptul să emiteți niciun comunicat de presă referitor la Platforma sau să utilizați numele, mărcile comerciale, logo-ul nostru în nici un mod (inclusiv în materialele promoționale).
 5. Dreptul aplicabil

Drepturile și obligațiile părților (adică ale vizitatorilor și ale Societății), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Site-ului, vor fi interpretate și guvernate de legea română. Orice litigiu va fi adus spre soluționare în fața instanțelor de drept comun de la sediul Societății.

 1. Forță majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment virusarea Site-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestuia din motive ce nu țin de o acțiune a Societății, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Site) a persoanelor afectate.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majora, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului cu repunerea părților în situația anterioară, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 1. Relația Părților

Dumneavoastră și ARHIVE suntem contractanți independenți și nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.

Pentru orice informații în legătură cu prezentul document, vă rugăm să ne contactați prin intermediul următoarei adrese de e-mail: arhive@arhivelogistic.ro.